Dataset: Organisasjonsarkivet 1971/72

Abstract

Organisasjonsarkivet 1971/72 inneholder informasjon om 949 landsomfattende , norske organisasjoner. Innsamlingen av data ble fullført i januar 1972, og materialet er presentert i boken:

MOREN/HALLENSTVEDT/BRAUTESET/DOVLAND: Norske organisasjoner 2.utg.  (Johan Grundt Tanums Forlag, Oslo 1972

I den datafilen som presenteres her er det lagt til informasjon om organisasjonenes holdning til EF, samlet inn av Terje Bruen Olsen og Abraham Hallenstvedt. I den anledning er det samlet informasjon for 1094 organisasjoner

Variable Groups

Full Title

Organisasjonsarkivet 1971/72

Identification Number

Org!1971

Authoring Entity

Name Affiliation
Jorolv Moren Institutt for statsvitenskap, UiO
Abraham Hallenstvedt Institutt for statsvitenskap, UiO
Tarald Brauteset Institutt for statsvitenskap, UiO
Tor Inge Dovland Institutt for statsvitenskap, UiO

Producer

Name Affiliation Abbreviation Role
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Date of Production

2011-12-20

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Related Publications

Hallenstvedt/Moren: "Det organiserte samfunn", i Ramsøy/Vaa (Red). Det norske samfunn, Oslo Gyldendal 1975

Tarald Brauteset: Industrien og organisasjonene, Oslo 1973  Hovedoppgave i statsvitenskap, UiO

Tor Inge Dovland: Landbruket og organisasjonene, Oslo 1973 Hovedoppgave i statsvitenskap, UiO

Otto Auran: Lønnstakerorganisasjonene i Norge, Oslo 1976 Hovedoppgave i statsvitenskap, UiO

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.