Dataset: Organisasjonsarkivet 1976

Abstract

I 1976 ble datainnsamlingen styrt av Jorolv Moren, Abraham Hallenstvedt og Tom Christensen ved Institutt for samfunnsforskning/Institutt for statsvitenskap, UiO. Materialet ble publisert i oppslagsverket "Norske organisasjoner", 3.reviderte og ajourførte utgave, Tanum-Nordli, 1976

Variable Groups

Full Title

Organisasjonsarkivet 1976

Identification Number

Org!1976

Authoring Entity

Name Affiliation
Jorolv Moren Institutt for samfunnsforskning
Abraham Hallenstvedt Institutt for statsvitenskap, UiO
Tom Christensen Institutt for statsvitenskap, UiO

Date of Production

2012-03-05

Data Distributor

Name Affiliation Abbreviation
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste NSD

Depositor

Name Affiliation Abbreviation

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.